ขั้นตอนการสมัคร Self Qualification

ขั้นตอนการสมัคร Self Qualification ดำเนินการดังนี้ 1. เอกสารใบสมัคร ให้โหลดได้จากลิงค์ http://www.cosmeticsurgery.or.th/uncategorized/แบบ-ขอประเมิน/ ซึ่งจะเป็นไฟล์ word สามารถเติมข้อความลงไปได้เลยครับ รบกวนพิมพ์ นะครับ จะได้ลดความผิดพลาดจากการแกะลายมือครับ...

Protected: โครงการ Self Qualify

โครงการประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ (Self Qualification) ส่วนที่ 1 : สำหรับสมาชิก 1. สมาชิกมี 3 ประเภท                   1.1 สมาชิกสามัญ                   1.2...
Basic knowledge of aesthetic practice

Basic knowledge of aesthetic practice

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย โดย สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย วันจันทร์ที่ 8, วันเสาร์ที่ 13 และวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการ ชั้น 9 กระทรวงสาธารณสุข...