คณะกรรมการสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทย

  • นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา

  • นพ.สัณห์ ศัลยสิริ

  • พ.อ.นพ.สัตยา จิวจินดา

  • นพ.พัชรพงศ์ ภัทรสินสุนทร

  • นพ.สุรินทร์ พลเสน

  • นพ.วิโรจน์ วงศ์วราวิภัทร์

  • นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร

คณะบริหารสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา

นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา

รักษาการนายกสมาคมฯ

Tel: 0818229664

นพ.สัณห์ ศัลยสิริ

นพ.สัณห์ ศัลยสิริ

ประธานที่ปรึกษาอาวุโส

Tel : 0815533331

พ.อ.นพ.สัตยา จิวจินดา

พ.อ.นพ.สัตยา จิวจินดา

เลขาธิการสมาคม

Tel:  0991465956

นพ.พัชรพงศ์ ภัทรสินสุนทร

นพ.พัชรพงศ์ ภัทรสินสุนทร

หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

นพ.สุรินทร์ พลเสน

นพ.สุรินทร์ พลเสน

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์

นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายนายทะเบียน

นพ. กิตติศักดิ์ อธิษฐ์เดชาภูมิ

นพ. กิตติศักดิ์ อธิษฐ์เดชาภูมิ

หัวหน้าฝ่าย ไอที และวารสาร

นพ.มนตรี คำมูลตา

นพ.มนตรี คำมูลตา

หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

พญ.ทิพย์วิมล ปกรณ์วณิชชา

พญ.ทิพย์วิมล ปกรณ์วณิชชา

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์